สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอื่นๆ


สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอื่นๆ
(Various Calibration)

บริษัท ซิลเวอร์ ริเวอร์ เมโทรโลยี ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการสอบเทียบด้านเครื่องมือวัด ดังนี้

สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านแรง (Force), แรงบิด (Torque)

 • Tension/Compression testing machine
 • * Compression mode (0.1-50 kN)
 • * Tension mode (0.1-2 kN)
 • Push-Pull gauge
 • * Push mode (0.02-1000 N)
 • * Pull mode (0.02-1000 N)
 • Torque measuring devices (meter) (0.001-50 N·m)
 • Torque wrench (0-1000 N·m)
 • Torque drivers (0-10 N·m)

สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ (dimension)

 • Inside/outside calipers (0-150 mm)
 • Vernier caliper/digimatic (0-1000 mm)
 • Cylinder/bore gauges (indentor range)
 • Depth gauges (0-300 mm)
 • Dial gauge (0-25 mm)
 • digital guage & thickness gauge (0-100 mm)
 • Indicator micrometer (all range)
 • Micro head (0-50 mm)
 • 3-point micrometers (0-200 mm)
 • Depth micrometers (0-300 mm)
 • Inside micrometers (5-300 mm)
 • Turbular inside micrometer(extension rod & single rod), (25-1000 mm)
 • Outside micrometers (0-1000 mm)
 • V-anvil micrometers (1-85 mm)
 • Test idicators (0-5 mm)
 • Standard sieves (0.004-10 mm (Open sieve))
 • Welding gauges (0-100 mm)
 • Grind gauges (0-1 mm (depth)

 สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านเชิงเส้น (Linear dimension)

 • Dial/cylinder gauge testers (0-25 mm)
 • Feeler gauge (0-10 mm)
 • Gauge blocks, (grade 0 ,1 ,2) ,(0.5-100 mm)
 • Height gauges (0-1000 mm)
 • Steel relur & taper gauge
 • Electronic micrometers (0-5 mm)
 • Height master (0-600 mm)
 • Cylindrical plug/pin gauges, thread measuring wire gauge (0-125 mm)
 • Radius gauges (0-100 mm)
 • Cylindrical ring gauges (5-150 mm)
 • Step gauges (0-600 mm)
 • Ultrasonic thickness gauges (0-100 mm)
 • Ultrasonic specimens (0-100 mm)
 • Coating thicknes specimens (0-2 mm)
 • Coating thickness testers (0-2 mm)
 • Film applicators
 • End bars (micrometer standard)
 • balls (0.3-100 mm)

สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านแรงดัน (Pressure)

 • Manometer (0-200) kPa)
 • Absolute pressure gauge (5-7000) kPa (abs)
 • Compound pressure gauge (-95-2069) kPa
 • Differential pressure gauge (0-2000) kPa
 • Gauge pressure gauge
 • * Phuematic type (0- 7) Mpa
 • * Hydraulic type (0 – 70) Mpa
 • Pressure transmitter/transducer
 • * Pressure transmitter (5 – 7000) kPa (abs)
 • * Pressure transducer (0 – 7 000) kPa (a)
 • Vacuum gauge ( -95 – 0) kPa

สอบเทียบเครื่องมือวัดความแข็ง (Hardness calibration)

 • Rockwell hardness tester (HRBW,HRC)
 • Scale B (20-100) HRBW
 • Scale C (20-70) HRC
 • Shore hardness tester (20-100) HS
 • Vickers hardnes tester (HV0.2,0.3,0.5 1.0, 10,30), (50-850) HV
 • Durometer hardness tester (HD), (0-100) HD
 • Leeb hardness tester (400-1000) HLD