สอบเทียบด้านเครื่องชั่ง


สอบเทียบด้านเครื่องชั่ง
(Mass Calibration)

บริษัท ซิลเวอร์ ริเวอร์ เมโทรโลยี ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการสอบเทียบเครื่องชั่ง ดังนี้

สอบเทียบเครื่องมือวัดมวล (Mass calibration)

  • Electric balance (0-1000 kg)
  • Platform scale balance (0-1000 kg)
  • Spring balance (0-100 kg)
  • Hopper scale balance (0-1000 kg)
  • Dial plat form balance (0-100 kg)
  • Weight (less than class F1) (1 kg-20 kg)