สอบเทียบด้านสิ่งแวดล้อม


สอบเทียบด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment Calibration)

บริษัท ซิลเวอร์ ริเวอร์ เมโทรโลยี ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

สอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิ (Temperature)

 • Temperature indicator & recorder (-190 to 1 200°C (Simulate))
 • DIP tester , Soldering thermometer, Wave checker, Reflow checker (-190 to 1 200°C (Simulate))
 • Digital thermometer with sensor (-40 to 650 °C)
 • Analog thermometer with sensor (-40 to 650 °C)
 • Temp recorder with sensor (-40 to 650 °C)
 • Resistance thermometer (RTD) with sensor (-40 to 600 °C)
 • Liquid inglass Thermometer (-40 to 200 °C)
 • Digital Thermo & Hygro meter ( -20 to 80 °C, 20 to 95% RH)
 • Dial Thermo – Hygro temperature (0 to 50 °C, 20 to 95% RH )
 • Thermo – Hygrograph & Data logger (0 to 50 °C, 20 to 95% RH )
 • Oven & Chamber (Temp & Humidity), (-40 to 200 °C, 20 to 95% RH)
 • Water bath Temperature (-40 to 100°C)
 • Radiation Thermometer & Infrared thermometer (10 to 500°C)
 • Tempperature Sensor (Type J,K,T,N & pt100), (-40 to 650°C)
 • Temperature Tranductucers (-40 to 650°C)
 • Humidity Transducers ( -20 to 80 °C, 20 to 95% RH)
 • Furnace Temp (300 to 1100°C)
 • Surface thermometer with Sensor (40 to 400°C)
 • Autoclave Temperature (50 to 140°C)
 • * Blackbody Temperature (IR Calibrator), (0 to 500°C)
 • * Dry block calibrator (-40 to 650°C)
 • * Oil bath calibrator & Liquid Bath (-40 to 200°C)
 • * Dew point temperature (-10 to 80°C D. P. )

สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านการสั่นสะเทือน (Vibration)

 • Vibration measuring instrument
 • * Acceleration (10-1250) Hz
 • * Velocity (10-1250) Hz
 • * Displacement (10-630) Hz

สอบเทียบเครื่องมือวัดด้าน อื่นๆ (Other)

 • PH meter (PH) 4, 7, 10 PH
 • Conductivity Meter (μS) 84, 1413, 12880 (special 5, 10 )