เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ชื่อนิติบุคคล : บริษัท ซิลเวอร์ ริเวอร์ เมโทรโลยี ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 65/35 หมู่ 4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์ติดต่อ : 033-002813, 063-6353558
วันที่ก่อตั้ง : 15 มิถุนายน 2561
ทะเบียนเลขที่ : 0215561004792
ประกอบธุรกิจ : การทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค เครื่องมือวัด อุตสาหกรรม

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ซิลเวอร์ ริเวอร์ เมโทรโลยี ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด อุตสาหกรรมที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัท ซิลเวอร์ ริเวอร์ เมโทรโลยี ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เราได้เติบโตพัฒนาขึ้นมาเป็นห้องปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จ มั่นคง และได้ดำเนินงานการสอบเทียบให้กับบริษัทผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 65/35 หมู่ 4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

  • ประกอบกิจการให้บริการสอบเทียบและทวนสอบเครื่องมือวัด
  • ประกอบกิจการให้คำปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องมือวัด
  • ประกอบกิจการ บริการติดตั้งเครื่องมือวัด รวมถึงการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสอบเทียบและการทวนสอบ รวมถึงการให้คำปรึกษาและบริการหลังการขาย สร้างความเชื่อมั่นตลอดจนแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประยุกต์ใช้ และขอรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าทีมงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ สร้างโอกาศในการแข่งขันและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์ของบริษัท

บริษัท ซิลเวอร์ ริเวอร์ เมโทรโลยี ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสอบเทียบครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ที่มีความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองในการบริการลูกค้า