Laboratory Calibration


Laboratory Calibration

เครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัย

บริษัท ซิลเวอร์ ริเวอร์ เมโทรโลยี ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้าเครื่องมือมาตรฐานที่มีค่าความถูกต้องสูง และได้รับการสอบเทียบจากสถานบันหลักที่ได้รับการรับรองในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้เครื่องมือวัดของผู้ใช้บริการสอบเทียบได้รับการสอบเทียบด้วยผลลัพธ์ค่าความไม่แน่นอนในการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน

บริษัท ซิลเวอร์ ริเวอร์ เมโทรโลยี ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ควบคุมสภาพแวดล้อมในด้านอุณหภูมิ และความชื้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ค่าความไม่แน่นอนในการวัด ซึ่งจะส่งผลไปถึงเครื่องมือของผู้ใช้บริการสอบเทียบให้คงอยู่ภายในเกณฑ์การยอมรับ

มาตรฐานรับรอง

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบแห่งแรกที่ได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005 จาก NATA (National Association of Testing Authorities;Australia (Accreditation No.: 14355) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้การรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบและทดสอบแห่งแรกของโลก และเป็นที่ยอมรับในทุกประเทศ